điều khác biệt trong cuộc sống

Tìm hiểu sự khác biệt giữa đau khổ và phiền não

Khi đó, khổ đau sẽ trở thành cơ hội giúp chúng ta thức tỉnh, trưởng dưỡng trí tuệ và khơi dậy nguồn năng lượng tiềm ẩn để làm được Đã gần 6 tháng kể ngày chồng mất trong một tai nạn xe hơi nhưng dường như nỗi đau của Lan vẫn chưa hề nguôi ngoai.